Επισκευές – Service Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Desktop και Laptop

Η αναζήτηση κατάλληλου εργαστηρίου επισκευών είναι μια δύσκολη διαδικασία. Συχνά ζητάτε από φίλους να σας συστήσουν κάποιο αξιόπιστο κατάστημα, ενώ άλλες φορές ψάχνετε για ώρες στο internet. Η τελική επιλογή σας στηρίζεται σε πολλούς παράγοντες όπως εμπειρία και αξιοπιστία, διάρκεια εγγύησης, χαμηλές χρεώσεις, φιλική αντιμετώπιση, ειλικρίνεια και ταχύτητα επισκευής.

Εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος

Αντικατάσταση σκληρού δίσκου

Αλλαγή συστήματος ψύξης

Αντικατάσταση μητρικής πλακέτας

Αντικατάσταση κάρτας γραφικών

Αντικατάσταση τροφοδοτικού

Επισκευή βύσματος τροφοδοσίας μητρικής

Αντικατάσταση σπασμένης οθόνης

Visits: 108